9ο Συνέδριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.: "Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και Απομονωμένων Περιοχών" - Μέτσοβο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019

Στις 26, 27 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το 9ο Συνέδριο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.: "Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και Απομονωμένων Περιοχών".

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, σε ειδική συνεδρίαση, θα αναπτυχθεί το θέμα της συμβολής του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με την παρουσίαση εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με το Ε.Μ.Π..