Ανακοίνωση Δ/νσης Δασών Άρτας - Παραγωγή δενδρυλλίων κατάλληλων για Χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων