Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΡΙΘΜ. 11/2019) για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι Άρτας την 8.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος του επιτυχόντος Συνδυασμού

 που έλαβε τις περισσότερες ψήφους

 

 

Γεώργιος  Στασινός