Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/07/2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 10ηη του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό Σγάρα» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

3. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσωρινής μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2019-2020 

4. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης ίδρυσης παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Αθαμανίου στο Τετράκωμο Άρτας και γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την ανάληψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντήρησης

5.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης της πλατείας της Τ.Κ. Μελισσουργών στον πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΑΪ ΜΑΡΚΟΣ» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το διάστημα 10-15 Αυγούστου

6.

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου κήρυξης της επανάστασης του 1821 στα Τζουμέρκα

7. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας της Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης και αλλαγής θέσης των εργασιών της με αριθ. 96/2018 μελέτης του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Μηλιανά και Φάγγος της Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου στην Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων ανάντη Γέφυρας Σγάρας Τ.Κ. Καταρράκτη(Προστασία Οικίας Αγγέλη)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

11. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Άμεση Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση για τη προστασία οικιών στον οικισμό ‘’Παλαιοχώρι’’ της Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας στον Γκολομάζο Απόστολο για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων από 13/08/2019 – 15/08/2019 στη θέση Παναγιά  της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκωντου Ν. Άρτας

13.

ΘΕΜΑ

Περί άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Τσιώρη Κωνσταντίνο για ψήσιμο και πώληση καλαμποκιών στη θέση Γωνιά της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκωντου Ν. Άρτας

14.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσού 175.550,00 ευρώ (ταμείο παρακαταθηκών, αρ. αποφ. 66621/25-06-2019)

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας ( αρ. αποφ. Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας 9/394/18/12/2018)

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  για το έργο: «Βελτίωση οδού στην θέση Καναβοτόπι Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας (αρ. αποφ. Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας 9/393/18/12/2018)

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων  Προσωρινής Παραλαβής έργων

18.

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κλήρωσης μελών επιτροπής  προσωρινής παραλαβής έργων

20.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου από την Οικονομική Υπηρεσία, για εξόφληση λογαριασμών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Στενό και Κάτω Χώρα Μεσούντας»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ