Ημερίδα για τα αρωματικά φυτά στο επιμελητήριο Άρτας στις 13 Μαΐου