Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 22/04/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  7/2019

        Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 22ηη του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 50.000,00 €για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή-αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 50.000,00 €για το έργο: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλατείας στην Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

3.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της με αριθ. Πρωτ. 180726/5931 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 50.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – ανάπλαση χώρου Ιερού Ναού Ιωάννου του Προδρόμου στην Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού έκτασης στην Τ. Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

5.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «MWTTCΚάψαλα» στην Τ.Κ. Καψάλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στη θέση Παπούλια

8.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων για την προστασία κατοικιών καθώς και την αποκατάσταση βατότητας οδικών τμημάτων λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας μετά των οικισμών της»

9.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου-Οικισμός Παλαιοχωρίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 24.800,00 €για το έργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση στέγης στο Καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος Ισραηλινού τουριστικού πράκτορα SivanZamir10.000 €/έτος για προώθηση των Κεντρικών Τζουμέρκων στο τουριστικό του πορτάλ «Greeceandtheislands»

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος πολιτιστικού συλλόγου “Κόκκινη Εκκλησιά” για συνδιοργάνωση γιορτής Πρωτομαγιάς με τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (ποσού 500 €)

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος προβολής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο «TouristGuideofGreece» το 2019 (1/2 σελίδα 485 ευρώ/χρόνο, 1 σελίδα 850 ευρώ/χρόνο)

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού χωριού Καταρράκτη Άρτας για παραχώρηση αίθουσας σε δημοτικό κτήριο στον Καταρράκτητου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος επανασύνδεσης της τηλεφωνικής γραμμής της Τ.Κ. Καταρράκτητου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αιτήματος για ενοικίαση Δημοτικής έκτασης στη θέση Μπρέκος της Τ.Κ. Ράμιαςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρταςγια δημιουργία στάβλου για κτηνοτροφική μονάδα

19.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας ανάθεσης μίσθωσης Δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Παλαιοκατούνου της Τ.Κ. Καλεντίνης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό ¨Κούνιες¨ της Τ.Κ. Ράμιας με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή-Ράμια)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας 

21.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 15.486,73 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015

22.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 17.463,76 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019

23.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 3.115,32 € για συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το οικονομικό έτος 2018»

25.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

26.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης κληροδοτήματος Παλούκη

27.

ΘΕΜΑ

Περί απόφασης έγκρισης για την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 016 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία: (Περί ένταξης και αποδοχής πίστωσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, στη ΣΑΕ 01600098 του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ποσού 103.900,00 € για την κατασκευή του έργου «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας

28.

ΘΕΜΑ

Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα Κοιν.Σεπ. (330 ημερομίσθια)

29.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος φιλοξενίας 20 περίπου ατόμων, για 3 ημέρες 17-19/05 στα Θεοδώριανα, κόστους 800 €, εθελοντών που θα ανοίξουν μονοπάτια

30.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 25/2018 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδού στη θέση Ψάρια στον οικισμό Σκαρπάρι Τ.Κ. Θεοδωριάνων», προϋπολογισμού 25.000,00 €

31.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 25.000,00 € για την κατασκευή του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών οδού στη θέση Ψάρια στον οικισμό Σκαρπάρι Τ.Κ. Θεοδωριάνων», αρ. απόφασης  43588/1397/29-03-2019

32.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 41/2019 μελέτης του έργου : «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 11.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

33.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 46/2019 του έργου « Αποκατάσταση βατότητας οικισμού Φράστα - θέση Φτέρη Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 27.000,00 €

34.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 48/2019 του έργου « Αποκατάσταση καθίζησης Πολιτιστικού Κέντρου και ανάπλασης κεντρικής πλατείας οικισμού Ρωμανού της ΤΚ Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων », προϋπολογισμού 30.000,00 € , άρθρο 32 – Πίστωση από Περιφέρεια Ηπείρου

35.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 54/2019 του έργου « Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Τ.Κ. Λεπιανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων », προϋπολογισμού 50.000,00 € , άρθρο 32 – Πίστωση από Περιφέρεια Ηπείρου

36.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 55/2019 του έργου« Άμεση κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων για την προστασία οικίας από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 2.700,00 €, άρθρο 32

37.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 57/2019 του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μελισσουργών», προϋπολογισμού 11.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός - ΣΑΤΑ

38.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 58/2019 του έργου: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης-Βουργαρέλι από Χ.Θ. 7+800,629 έως Χ.Θ. 11+415,100»

39.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 60/2019 του έργου: « Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 13.000,00 €

40.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση στέγης στο Καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

41.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

42.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 17.463,76 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 – Β κατανομή

43.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διάνοιξης δύο γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

44.

ΘΕΜΑ

Επιλογή τοποθεσιών για την εγκατάσταση κεραιών για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E.UWiFi, με voucher15.000€

45.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ