Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 22/03/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  5,6/2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 22η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2017

 

 

1.

ΘΕΜΑ

Αδυναμία λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 14.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Άρτισσες Τ.Κ. Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας αρ. απόφασης 32249/1034/12-3-2019

3.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 10.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κορακάδα Τ.Κ. Αθαμανίου προς αποφυγή κατολισθήσεων και καταπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας , αρ. απόφασης  32247/1033/12-3-2019

4.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 15.486,73 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015

5.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 17.463,76 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςέτους 2019

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 3.115,32 για συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απολογισμού σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 35.000,00€ για την κατασκευή του έργου «Άρδευση στο Τελήσι Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: « Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Βελτίωση οδού στην θέση Καναβοτόπι Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

15.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

16.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,του αναδόχου κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ – Ε.Δ.Ε.

17.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.

18.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Στενό και Κάτω Χώρα Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

19.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό Σγάρα» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. ΧΡΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.

20.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,του αναδόχου κ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

21.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του

22.

ΘΕΜΑ

Περί ανάγκης άμεσης απομάκρυνσης ιστού κεραίας από την είσοδο της Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτας

23.

ΘΕΜΑ

Περί Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό ¨Κούνιες¨ της Τ.Κ. Ράμιας με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή-Ράμια)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

25.

ΘΕΜΑ

Περί άσκησης Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19(ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) Υ.Α.: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»

26.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017» από επιχορήγηση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»

27.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 30/2019 του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κορακάδα Τ.Κ. Αθαμανίου προς αποφυγή κατολισθήσεων και καταπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 10.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

28.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 31/2019 του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Άρτισσες Τ.Κ. Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 14.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

29.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 32/2019 του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού της Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας,, προϋπολογισμού 14.000,00€

30.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 33/2019 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Λεπιανών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 17.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός – ΣΑΤΑ

31.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 34/2019 του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών Τ.Κ. Διστράτου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας,προϋπολογισμού 10,200,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός – ΣΑΤΑ

32.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 35/2019 του έργου:«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Το Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. με το με αρ. πρωτ. 44601/20-08-­2017 έγγραφο του ανακοίνωσε τηνένταξη και χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της πρόσκλησης ΙΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

33.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 36/2019 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.  Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας Οικισμού Άνω Γραικικού»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας,συνοπτικός διαγωνισμός – ΣΑΤΑ

34.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 37/2019 του έργου « Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου »του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας, συνοπτικός διαγωνισμός – ΣΑΤΑ

35.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 38/2019 του έργου «Επισκευή - αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καταρράκτη Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων »του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

36.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων

37.

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής προτάσεων για ίδρυση κατάργηση τμημάτων ένταξης Τ.Ε. σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας

38.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ