Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/02/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  4/2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.

ΘΕΜΑ

Διαδικαστικά θέματα λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

2.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού για το «Βοήθεια στο σπίτι», βάσει της 2/2019 απόφασης Δ.Σ. και δημοσιευμένου Φ.Ε.Κ.

3.

ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. -8μηνα

4. 

ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. -2μηνα

5.

ΘΕΜΑ

Επί επανεξέτασης αιτήματος παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας(απόφαση Δ.Σ. 400/2018)

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2219/14-05-2018 Απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω έντονων βροχοπτώσεων – αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης – Προϋπολογισμού: 201.636,40 €

7. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών που ανατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2219/14-05-2018 Απόφαση Δημάρχου

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2610/01-06-2018 Απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω έντονων βροχοπτώσεων (έκτακτη ανάγκη) – Προϋπολογισμού: 6.200,00 €

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών που ανατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2610/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5455/10-10-2018 Απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών– αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονης βροχόπτωσης και θυελλωδών ανέμων– Προϋπολογισμού : 82.832,00 €

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών που ανατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 5455/10-10-2018 Απόφαση Δημάρχου

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6581/03-12-2018 Απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας οδών– αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονης βροχόπτωσης και θυελλωδών ανέμων– Προϋπολογισμού : 67.183,20 €

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών που ανατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6581/03-12-2018 Απόφαση Δημάρχου

14.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας της με αριθμ. 748/18-02-2019 αίτησης για «Εγκατάσταση πάγκου μικροπωλητή αγροτικών προϊόντων στη θέση Πλάκα Φραστών έναντι πρατηρίου καυσίμων στη Γέφυρα Πλάκας»

15.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 17.600,00 € για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση Σκαντέικα στον ποταμό Μελισσουργιώτη ΔΕ Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

16.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 15.000,00 € για το έργο: «Αποκατάσταση υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

17.

ΘΕΜΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης , μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. Υπουργικής Απόφασης ,αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) ΤΟΥ Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , κ. Γ. Χουλιαράκη

18.

ΘΕΜΑ

Περί διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πίστωσης ποσού 3.115,32 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

20.

ΘΕΜΑ

Περί δημοπράτησης της πλατείας της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας, για την διοργάνωση παραδοσιακού πανηγυριού κατά τις ημερομηνίες 14-15-16 Αυγούστου 2019

21.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής οικισμών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Λάμπρου Γεωργούλα Ε.Δ.Ε.

22.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας από οικισμό Αγίου Μηνά προς οικισμό Ζάλης της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Μαρίνας Μητρογεώργου

23.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Ιωάννη Αγγέλη Ε.Δ.Ε.

24.

ΘΕΜΑ

Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και διάθεση εργατών γενικών και τεχνικών καθηκόντων μέχρι 31/12/2019 μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ

25.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης του Περιβαλλοντικού κόστους και κόστους Πόρου στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αχελώου (EL0415) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) , για το έτος 2019.

26.

ΘΕΜΑ

Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα τηλεοπτικής κάλυψης περιοχών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

27.

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης και υλοποίησης που αφορά τη μελέτη του έργου «Ε.Ο. Καρδίτσα - Άρτα»ΣΑΜΠ 006/3 2000ΜΠ00630003

28.

ΘΕΜΑ

Περί ανταλλαγής ακινήτου στη θέση Καναβοτόπιτης Τ.Κ. Βουργαρελίουτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

29.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης Αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

30.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 17/2019 του έργου «Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση καλντεριμιού περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας,προϋπολογισμού 40.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

31.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 13/2019 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό Καρούλες της Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

32.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 118/2018 του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση Σκεντέϊκα στον ποταμό Μελισσουργιώτη Δ.Ε. Μελισσουργών», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας προϋπολογισμού 17.600,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

33.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 119/2018 του έργου «Έργα Αποκατάστασης υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 15.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

 

 

34.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 19/2019 του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καταρράκτη»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 13.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

35.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 20/2019 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 15.000,00 €, ΣΑΤΑ

36.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 21/2019 του έργου «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία κατοικίας από φαινόμενα καθίζησης εδάφους στον οικισμό Αη-Γιάννητης Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,προϋπολογισμού 2.500,00 €,

37.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών

38.

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού έκτασης στην Τ.Κ. Μελισσουργώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

39.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον οικισμό Γουριανά της Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. ΑναστάσιουΤάσιου Ε.Δ.Ε.

40.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

41.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου:«Επισκευή – συντήρηση βλαβών δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Αθαμανίας & Δ. Ε. Θεοδωριάνων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

42.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου:«Επισκευή – συντήρηση βλαβών δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Αγνάντων & Δ. Ε. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

43.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 23/2019 μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου του ΔήμουΚεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, ποσού 240.000,00 € (210.000,00 € Φιλόδημος + 30.000€ ίδιοι πόροι), ανοικτός διαγωνισμός

44.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 24/2019 του έργου «Κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού στον οικισμό Νευρόπολιςτης Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

45.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ