Απαγόρευση βοσκής από Παλιουριώτικο Κ. Αθαμανίου μέχρι Δάσος Μελατών

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΔ 6/2018

Έχοντας υπόψη ότι στη δασική θέση «Ασπόροχορτο – ρέμα Παλιουριώτικο» συστ 14γ, της τοπικής κοινότητας του Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κ. Τζουμέρκων, έγινε υλοτομία σε έκταση 800,46 στρ. σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτοκ. 73978/5650/25/01/16 εγκριτική της διαχειριστικής μελέτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γεν. Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Συντονισμού κι Επιθεώρησης δασών, και ότι η προστασία και η εξέλιξη της φυσικής αναγεννήσεως απαιτεί την απαγόρευση βοσκής νομαδικών ή οικόσιτων ζώων σε εφαρμογή των άρθρων 103, 104, 110, 111, 113, του ΝΔ 86/69 περι δασικού κώδικα.

Αποφασίζουμε

Απαγορεύουμε τη βοσκή όλων των ζώων για 10 χρόνια στην παραπάνω έκταση της οποίας τα όρια είναι τα εξής: Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής κι εκείνοι που δίνουν εντολές σε αυτούς τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις των νόμων και των διαταγμάτων που ισχύουν κι αφορούν τα δάση ή τις δασικές εκτάσεις. Η διάταξη αυτή ισχύει από 21/12/18 και λήγει 21/12/28. Η υλοτομία θα περιοριστεί σε έκταση (20,00 Ha) και μέσα στα όρια της παραπάνω συστάδας που είναι τα εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: με ρέμα Παλιουριώτικο όρια συστάδας 13 Β

ΔΥΤΙΚΑ : Με ράχη όρια συστάδας 13 Β

ΒΟΡΕΙΑ: Με ρέμα και επαρχιακό δρόμο Άρτας Βουργαρελίου, όρια συστάδων 13 Β και 14 Β

ΝΟΤΙΑ :  Με ράχη όρια δημοσίου δάσους Μελατών

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

ΜΕΣΑΔΗΔ-Μ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ