Πρόγραμμα εμβολιασμού αιγοπροβάτων στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Θέμα:

« Προγραμματισμός Μελιταίου Πυρετού Αιγοπροβάτων   »

 

Το  Τμήμα Κτηνιατρικής  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  ΠΕ  Άρτας  ενημερώνει  τους  αιγοπροβατοτρόφους  του Νομού 

ότι  οι  εμβολιασμοί /αιμοληψίες των  αιγοπροβάτων  για  τον  Μελιταίο  Πυρετό  θα  διενεργηθούν  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  που  περιγράφεται  παρακάτω.

Ακόμη  πληροφορούμε  τους  κτηνοτρόφους  ότι  ακόμη  κι  αν  δεν  έχουν  αρνάδες  αναπαραγωγής  ,  οφείλουν  να  είναι  παρόντες  κατά  την επίσκεψή μας 

στην  κοινότητά  τους , θα  πραγματοποιηθεί αιμοληψία  από  όλα  τα ενεργά  κριάρια.

 

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2019

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΩΝ

14/3/2019

ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ

14/3/2019

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

14/3/2019

ΡΑΜΙΑΣ

25/2/2019

ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

20/6/2019

ΑΝΕΜΟΡΑΧΗΣ

25/2/2019

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

21/3/2019

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ

24/6/2019

ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

21/2/2019

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ

28/2/2019

ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

21/2/2019

ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ

24/6/2019

ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

2/5/2019

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

13/6/2019

 

 

    Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
                Κτηνιατρικής

          

             Άγγελος Μανώλης

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Άρτας

 

Ανδρέας Βαρέλης