Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου 01/02/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  2/2019, 3/2019

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 1ηη του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2019

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από τoΥπουργείο Εσωτερικών, ποσού 350.000,00 € για το«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» στο Δήμο Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

3.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 30.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό «Καρούλες» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 18.600,00 € για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στη θέση “Κολοσβάρα” στην ΤΚ Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2018 – Δ’ κατανομή

6.

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων στην Τ.Κ. Αθαμανίου στη θέση “Αγία Κυριακή” (οικία Τσίπρα Σοφίας) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής αφανών εργασιών έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

8.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων διαμονής στρατιωτών - ιατρών στις Τ.Κ. Αθαμανίου και Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Περί  έγκρισης προμήθειας στεφανιών έτους 2019

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης διοργάνωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 10/2019 του έργου: «Περιτοίχηση νεκροταφείου Αβαρίτσας της Τ.Κ. Παλαοικατούνου»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

15.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 30.000,00 € για το έργο: «Περιτοίχηση νεκροταφείου Αβαρίτσας της Τ.Κ. Παλαοικατούνου» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

16.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 50.000,00 € για το έργο: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλατείας στην Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

17.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 180726/5931απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης  από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 50.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης - ανάπλαση χώρου Ιερού Ναού Ιωάννου του Προδρόμου στην Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

18.

ΘΕΜΑ

Παροχή Συναίνεσης για Διέλευση από Δημοτικές Εκτάσεις του Δήμου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Προγράμματος Γεωφυσικών Καταγραφών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή Άρτας-Πρέβεζας βάσει του Ν.4526/2018, (ΦΕΚ Α΄48/16.03.2018), στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια.