Κλειστά τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων λόγω κατολισθήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων λόγω κατολισθήσεων από συνεχείς βροχοπτώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 28 του  άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ορεινή περιοχή του Δήμου μας

           Λόγω κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις σφοδρές και συνεχείς βροχοπτώσεις στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων, πράγμα που πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών ορισμένων σχολείων της περιοχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     

             Τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων να παραμείνουν κλειστά κατά την αυριανή ημέρα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019,

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ