Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη οι δηλώσεις κτηματολογίου στον Δήμο μας

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων σας ενημερώνεi πως η παραλαβή δηλώσεων κτηματολογίου στο Δήμο μας από τις 14/01/19 και μετά θα διεξάγεται

δύο φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 08:00 - 16:00:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

47045 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 

Κιν 6985846356 Ζήση Ευαγγελία 

Αίθουσα συνελεύσεων του Δημαρχείου Βουργαρελίου