Οι δηλώσεις κτηματολογίου υποβάλλονται και στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στην Άρτα,

η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας από τους πολίτες μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων: 

Δημαρχείο, Ισόγειο, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου,

47045, Βουργαρέλι, τηλ: 6985846356