Πρόγραμμα ενημέρωσης για το κτηματολόγιο για το μήνα Οκτώβριο

         
                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
         
ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ