Βελτιωτικά έργα για το γήπεδο Α.Ο Κ. Τζουμέρκων

Eγκρίθηκε η  µελέτη του έργου από το Δ.Σ του Δήμου Κ. Τζουμέρκων: «Βελτιωτικά έργα Δηµοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ Βουργαρελίου του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού 103.900,00 €.

Το έργο θα εκτελεσθεί µε ανοιχτό διαγωνισµό.