Στην κάλυψη λευκών περιοχών με ψηφιακό σήμα και ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων

Στους 411.000  κάτοικους της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές που δεν έχουν ψηφιακή κάλυψη και δικαιούνται επιδότηση, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι πολλών περιοχών του Δήμου Κ. Τζουμέρκων.

Οι δικαιούχοι, με την επιδότηση των 110 ευρώ  που θα λάβουν από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, θα μπορέσουν να αποκτήσουν τηλεοπτική πρόσβαση με δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους .

Οι περιοχές που καλύπτονται στο Δήμο μας είναι παρακάτω στο σύνδεσμο από 479 - 539

Περιοχές που δικαιούνται ψηφιακή κάλυψη (σύνδεσμος) δείτε συνημμένο