Πρόγραμμα ενημέρωσης για το κτηματολόγιο

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Ημέρα  Ημερομηνία Τόπος  Ώρες
Παρασκευή 7/9/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30
Παρασκευή 14/9/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30
Παρασκευή 21/9/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30
Παρασκευή 28/9/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 8:30-16:30