Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 31/08/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  10/2018   

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 31η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1

ΘΕΜΑ

Έγκριση αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

2

ΘΕΜΑ

Περί υδροδότησης του συνοικισμού «Γιαννίτσι» της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

3

ΘΕΜΑ

Περί ανάληψης εκ μέρους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της ταμειακής εξυπηρέτησης του Συνδέσμου ορεινών Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, από πηγές Βρυζοκαλάμου.

4

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 57/2018 του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτος στην Τ.Κ. Αθαμανίου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας»

5

ΘΕΜΑ

Περί μείωσης τελών ενοικίου σε κατάστημα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου, στη θέση «Σάλτς» Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρ. Τζουμέρκων Ν. Άρτας.

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο στον οικισμό «Κουβέλι» της Τ.Κ. Βουργαρελίου και στον οικισμό «Ποταμιά» της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

7

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης1ουΑΠΕγια το έργο:«Αντιπλημμυρικά έργα επέκτασης σωληνωτού οχετού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Αρτίσσες, Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης1ουΑΠΕγια το έργο:«Αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης1ουΑΠΕγια το έργο:«Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

10

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης λόγω  πλημμυρικών φαινομένων στον οικισμό «Κρυονέρι» της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

11

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο στον οικισμό «Κουβέλι» της Τ.Κ. Βουργαρελίου και στον οικισμό «Ποταμιά» της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

12

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας »

13

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Άνω Γραικικού και Γραβιάςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας, λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την 30.11.2017»

14

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

15

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στην Δ.Ε. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

16

ΘΕΜΑ

Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της πράξης: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας» συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ )

17

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 58/2018 του έργου«Επισκευή – Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας» συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

18

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 80/2018 του έργου«Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας»,προϋπολογισμού 110.000,00 € , ανοιχτός διαγωνισμός

19

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 82/2018 του έργου«Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 60.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

20

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 83/2018 του έργου«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό “Σγάρα” του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 25.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

21

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 7.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Σωτήρος της Τ.Κ Αθαµανίου του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Ν. Άρτας»

22

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 20.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οικισμός “Σκιαδάδες” της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

23

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης ποσού κατάθεσης 963,50€ στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., λόγωμετατόπισης δικτύου στην Τ.Κ. Κεντρικού (Θέση «Βαθύκαμπος») του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας.

24

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης ποσού μεταφοράς και τοποθέτησης λυόμενων ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας.

25

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αθαμανίας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

26

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

27

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

28

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

29

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος επέκτασης ηλεκτροφωτισμού, κατοίκων οικισμού «Φτέρης», Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

30

ΘΕΜΑ

Έγκριση παραχώρησης Γραφείου Κοινότητας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικροσπηλιάς

31

ΘΕΜΑ

Εκλογή μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

32

ΘΕΜΑ

Απόφαση για τακτοποίηση εκκρεμών λογαριασμών ύδρευσης ιδιοκτητών οι οποίοι δεν είχαν ποτέ παροχή ή έγινε διακοπή ή αφαίρεση προ πενταετίας

33

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Γεωργίου Σβεντζούρη και λοιπών κατοίκων Κάτω Γραικικού για σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικού τοίχου στήριξης και αποκατάσταση μερικής τσιμεντόστρωσης

34

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Νικολάου Ντζιώνη σχετικά με κεραία της Cosmote, στην περιοχή «Ομαλή» Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

35

ΘΕΜΑ

Περί σύνταξης κανονισμού Νεκροταφείων, χωροθέτησης χώρου εργασίας κατασκευαστών μνημείων, χρόνου περαίωσης αυτών κ.λ.π.

36

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ