Πρόγραμμα ενημέρωσης δημοτών για το κτηματολόγιο στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κ. Τζουμέρκων

 

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Ημέρα  Ημερομηνία Τόπος  Ώρες
Τετάρτη 1/8/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 9:00-14:00
Πέμπτη 2/8/2018 ΑΓΝΑΝΤΑ 9:00-14:00
Παρασκευή  3/8/2018 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 9:00-14:00
Δευτέρα  6/8/2018 ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ 9:00-14:00
Τρίτη 7/8/2018 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 9:00-14:00
Τετάρτη 8/8/2018 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 9:00-14:00
Πέμπτη 9/8/2018 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 9:00-14:00
Παρασκευή  10/8/2018 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 9:00-14:00
Δευτέρα  13/8/2018 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 9:00-14:00
Τρίτη 14/8/2018 ΚΥΨΕΛΗ 9:00-14:00
Πέμπτη 16/8/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 9:00-13:00 και 18:30-20:30
Παρασκευή  17/8/2018 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 9:00-14:00
Δευτέρα  20/8/2018 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 9:00-14:00
Τρίτη 21/8/2018 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 9:00-14:00
Τετάρτη 22/8/2018 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 9:00-14:00
Πέμπτη 23/8/2018 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 9:00-14:00
Παρασκευή  24/8/2018 ΡΑΜΙΑ 9:00-14:00
Δευτέρα  27/8/2018 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 9:00-14:00
Τρίτη 28/8/2018 ΛΕΠΙΑΝΑ 9:00-14:00
Τετάρτη 29/8/2018 ΚΑΨΑΛΑ 9:00-14:00
Πέμπτη 30/8/2018 ΑΓΝΑΝΤΑ 9:00-14:00
Παρασκευή  31/8/2018 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 9:00-13:00 και 18:30-20:30