Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο στο Δήμο μας 30/10/18-30/01/19

ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑΙΩΝ, Ν. ΣΚΟΥΦΑ, Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΠΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

2) ΣΥΓΓΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστ. μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ, όλα σε απλή μορφή φωτοαντίγραφου.

3) ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ (τοπογραφικό διάγραμμα, ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της Ελλ. Κτηματολόγιο ή gps χειρός ή υπόδειξη στο γραφείο κτηματογράφησης www.ktimatologio.gr 210/6505600.