Πρόθεση συμμετοχής του Δήμου Κ. Τζουμέρκων σε εκθέσεις

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προτίθεται στο άμεσο μέλλον να συμμετάσχει σε εκθέσεις τουρισμού στα περίπτερα της Περιφέρειας και της Περιφερειακής ένωσης Δήμων Ηπείρου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος θα προβεί σε κατασκευή τουριστικού site και φυλλαδίων με τα αξιοθέατα, τους χάρτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε από τους επαγγελματίες της περιοχής εάν επιθυμούν να προβληθούν, να στείλουν τα στοιχεία της επιχείρηση τους, τα φυλλάδια ή κάρτες τους (εάν έχουν) στο γραφείο τύπου & προβολής του Δήμου υπόψη κας Ελευθερίας Στασινού.