Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων - αγροκτημάτων

Βουργαρέλι 19/04/18

Αρ. Πρωτ 1836

Καθαριότητα οικοπέδων – αγροκτημάτων

Αριθ. Απόφασης 111/2011 Δ.Σ. Κεντρικών Τζουμέρκων

Γνωστοποιούμε το άρθρο 19 του κανονισμού καθαριότητας Αριθ. Απόφασης 111/2011 που ισχύει για το Δήμο μας, ούτως ώστε να τύχει της ευρύτερης δυνατής εφαρμογής από τους κατοίκους της περιοχής μας.

Άρθρο 19

Καθαριότητα οικοπέδων – αγροκτημάτων

  1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου ή του αγροκτήματος και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.
  2. Οι ιδιοκτήτες νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων ή των αγροκτημάτων οφείλουν να καθαρίζουν, αποψιλώνουν από δέντρα, βάτα, θάμνους κλπ και την πλευρά του χώρου τους που εφάπτεται με τους κοινοτικούς - δημόσιους δρόμους.
  3. Εάν μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη κοινοποίηση, ενώ επιβάλλει και πρόστιμο 150 ευρώ στους υπεύθυνους για οικόπεδα και αγροκτήματα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ στους υπευθύνους.

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων

 

Μ. Γαρνέλης