Με ιατρό οπλίτη θητείας στελεχώνεται το Περιφερειακό ιατρείο Αθαμανίου και με μέριμνα του Δήμου

Με ιατρό οπλίτη θητείας στελεχώνεται πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στο Αθαμάνιο Άρτας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, για την κάλυψη αναγκών σε άγονες και προβληματικές περιοχές, των αναπληρωτών υπουργών Εθνικής Αμύνης και Υγείας Δημήτρη Βίτσα και Παύλου Πολάκη.

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Μαρίνος Γαρνέλης μερίμνησε για την κάλυψη των εξόδων διαμονής του ιατρού, την φροντίδα της υγιεινής του χώρου του ιατρείου καθώς και  την παροχή ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να φέρει εις πέρας, χωρίς κωλύματα, τα ιατρικά του καθήκοντα.