ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Κατόπιν των εντονότατων προβλημάτων που προκάλεσαν στο Δήμο μας οι πρόσφατες ραγδαίες βροχοπτώσεις , καλούνται οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων να προβούν ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω ενέργειες:

α) Περιέλθουν την περιοχή τους προκειμένου να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις πάσης φύσεως ζημιές (κατολισθήσεις - βλάβες οδοστρωμάτων, βλάβες οχετών και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεοπτικής κάλυψης, ΙNTERNET,κτλ.) αναφέροντες, παράλληλα, και την ακριβή θέση των ζημιών. Λήψη φωτογραφιών αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον απολύτως επιθυμητή.

β) Τα στοιχεία να αποσταλούν στον Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία) το ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, προκειμένου να ξεκινήσουν τις εργασίες τους, τα συνεργεία καταγραφής ζημιών τα οποία είναι ήδη υπό συγκρότηση.

γ) Λόγω της σοβαρότητας του θέματος καλούνται ΟΛΟΙ οι πρόεδροι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Βουργαρέλι, 04-12-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ