Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων - έκτακτη ανακοίνωση

Από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνονται τα εξής:

Λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων οι οποίες διήρκησαν ένα τριήμερο, προεκλήθησαν σημαντικότατες ζημιές σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Κ. Τζουμέρκων αλλά και σε οικίες, ποιμνιοστάσια κλπ. Ο δήμος και η Περιφέρεια χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό μηχανημάτων τα οποία εργάστηκαν σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σήμερα εξακολουθούν να εργάζονται και θα εξακολουθήσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται η ανακοίνωση αυτή, έχει επιτευχθεί η διάνοιξη όλων των οδικών αρτηριών, όμως τεράστιοι χωμάτινοι όγκοι επικρέμονται επί των οδοστρωμάτων με άμεσο, προφανή κίνδυνο να πέσουν και να καταλάβουν το οδόστρωμα διακόπτοντας την κυκλοφορία εκ νέου. Οι δρόμοι είναι ολισθηροί και καλυμμένοι σχεδόν πλήρως από λεπτό στρώμα λάσπης γι' αυτό καλούνται οι κάτοικοι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κι όπου αυτές είναι απολύτως αναγκαίες να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Ο δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Καρύδης και ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας και Δημοτικός Σύμβουλος Αλυμάρας Κώσταντίνος βρίσκονται από το πρωί στο μέτωπο των πλημμυρών συντονίζοντας τις εργασίες των μηχανημάτων και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της όλης κατάστασης.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να αναφέρουν στους τοπικούς προέδρους τυχών παρουσιαζόμενα προβλήματα προκειμένου να συντονιστεί η επίλυση τους. Επειδή το μετεωρολογικό δελτίο προβλέπει επιδείνωση του καιρού, καλό θα ήταν το περιεχόμενο της παραπάνω ανακοινώσεως να ληφθεί απο όλους σοβαρά υπόψη.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου για την πολύτιμη συμπαράσταση της.

 

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων

Μαρίνος Γαρνέλης