Πίνακας κατάταξης βαθμολογίας υποψηφίων για τα οκτάμηνα του Δήμου

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ