Ανάρτηση ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημοτικής δασικής έκτασης για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού επί ρέματος "Αγναντίτη" της ΔΕ Αγνάντων