Καταμέτρηση στα υδρόμετρα και επιβολή προστίμων σε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων μέσα στις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει σε καταμέτρηση των υδρόμετρων σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Στις περιπτώσεις που η μηνιαία κατανάλωση ξεπερνά τα προβλεπόμενα από το νόμο όρια κατανάλωσης 18 κ.εκ  και αν βρεθούν παράνομες παροχές, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς το πρόβλημα επαρκούς υδροδότησης είναι μεγάλο.