Απομάκρυνση διαφόρων υλικών από τον κεντρικό άξονα & επαρχιακούς δρόμους

16/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων στα πλαίσια καθαριότητας του Δήμου και για αισθητικούς λόγους, κάνει πρόσκληση προς όλους τους ιδιώτες-εργολάβους οι οποίοι από σειρά ετών έχουν αφήσει διάφορα οικοδομικά υλικά όπως χώματα,αμμοχάλικα,σίδερα,μπάζα κλπ. κατά μήκος της εθνικής οδού καθώς και σε επαρχιακούς δρόμους να προβούν στην περισυλλογή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και να τα τοποθετήσουν σε ιδιόκτητους χώρους.

Οι κ.κ εργολάβοι που θέλουν να εκποιήσουν τα αδρανή υλικά, δύνανται να έρθουν σε επαφή με τον Δήμο για συνεννόηση.

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δήμος θα προχωρήσει στην λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ