Έληξε η προθεσμία εγγραφής στον κατάλογο εργοληπτών και Μελετητών

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 15/05/17 έληξε η προθεσμία εγγραφής στον οικείο κατάλογο Εργοληπτών και Μελετητών δημοσίων έργων. Θα ακολουθήσει ανάρτηση των πινάκων στο υπουργείο και θα οριστικοποιηθούν οι πίνακες για το 2017.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ