Δρομολόγιο Κινητής Αστυνομικής Μονάδας 24-29/04/17 στο Νομό Άρτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Άρτας, έχουν οριστεί ως ακολούθως:

·        Δευτέρα (24-04-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Κάτω Καλεντίνη – Δίστρατο – Ανεμορράχη – Καλλονή – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κάτω Γραικικό – Ροδαυγή – Πιστιανά.

·        Τρίτη  (25-04-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο -  Μεσούντα.

·        Τετάρτη (26-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Ζυγός – Μαρκινιάδα – Διάσελλο – Άνω Πέτρα – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα - Γιαννιώτι – Σκουληκαριά.

·        Πέμπτη  (27-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Μηλιανά – Γρέβια -  Πηγές.

·        Παρασκευή   (28-04-2017)   και   ώρες   από  18.00   έως  01.00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Σκούπα – Δαφνωτή – Άγναντα – Καταρράκτης – Κτιστάδες – Μελισσουργοί.

·        Σάββατο (29-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πέρα Καλεντίνη – Διχομοίρι – Ρετσιανά – Καστανιά -  Ελάτη – Αστροχώρι – Ξηρόκαμπος – Βελεντζικό – Άνω Καλεντίνη.