Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27/04/17

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την  27 η του μηνός  Απριλίου 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  17:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

1.  

ΘΕΜΑ

Περί εκτέλεσης όρων κληροδοτήματος διαμερίσματος στην οδό Φιλελλήνων στην πόλη της Άρτας

2.  

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Μπάρπα Ιωάννη για μείωση ενοικίου

3.  

ΘΕΜΑ

Περί επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

4.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών στην Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης (Αντιπλημμυρικά έργα)»

5.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή δημοτικών χώρων υγιεινής Τ.Κ. Τετρακώμου»

6.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας σύνταξης μελέτης: « Βελτίωση βατότητας οδού Βουργαρέλι- Πάτερ Κοσμάς»

7.  

ΘΕΜΑ

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο : «Κατασκευή παραδοσιακού λιθόστρωτου στην Τ.Κ. Μελισσουργών»

8.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και εργασιών

9.  

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδηλώσεων  (γεύματα 29-4 και εκδήλωση 5-5, στεφάνια)

10. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (έντονες χαλαζοπτώσεις και έντονες καταιγίδες) --- Σύνολο δαπάνης: 25.829,20€ και η δαπάνη θα διατεθεί από τους ΚΑ 30-7323.055 -  30-7323.054 Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερ.

11. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου ύδρευσης στη θέση «Σιουποτός» της Τ.Κ. Καταρράκτη»

12. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

13. 

ΘΕΜΑ

Περί σύμφωνης γνώμης για διακλαδικό κέντρο κατάταξης νεοσυλλέκτων Ηπείρου με έδρα την Άρτα

14. 

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ