Δρομολόγιο Κινητής Αστυνομικής Μονάδας 20/03-24/03 στο Νομό Άρτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Άρτας, έχουν οριστεί ως ακολούθως:

 

·         Δευτέρα (20-03-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Πέρα Καλεντίνη – Διχομοίρι – Ρετσιανά – Καστανιά -  Ελάτη – Αστροχώρι – Ξηρόκαμπος – Βελεντζικό – Άνω Καλεντίνη.

·         Τρίτη (21-03-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Κάτω Καλεντίνη – Δίστρατο – Ανεμορράχη – Καλλονή – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κάτω Γραικικό – Ροδαυγή – Πιστιανά.

·         Τετάρτη (22-03-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Ζυγός – Μαρκινιάδα – Διάσελλο – Άνω Πέτρα – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα - Γιαννιώτι – Σκουληκαριά.

·         Πέμπτη (23-03-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Σκούπα – Δαφνωτή – Άγναντα – Καταρράκτης – Κτιστάδες – Μελισσουργοί.

·         Παρασκευή   (24-03-2017)   και  ώρες   από   08.00  έως   15.00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Μηλιανά – Γρέβια -  Πηγές.