Διανομή λάχανων, ζάχαρης και καθαριστικών προϊόντων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Την Τετάρτη και ώρα 11:30 η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων θα πραγματοποιήσει διανομή λάχανων, ζάχαρης και καθαριστικών γενικής χρήσεως σε ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, στον προαύλιο χώρο του Κ.Δ.Α.Π στο Βουργαρέλι Άρτας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς 

Αργύρης Μπουζάνης