Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Αγνάντων στην Τ.Κ. Αγνάντων (Κεντρική Πλατεία Αγνάντων)

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Αγνάντων στην Τ.Κ. Αγνάντων (Κεντρική Πλατεία Αγνάντων).

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Βουργαρελίου στις 29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα τη 12η μεσημβρινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 07/03/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα τη 12η μεσημβρινή.

Για τη συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 180,00 ΕΥΡΩ.