Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 - Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επισυνάπτεται.